Lietuvos kvalifikacijų sandara | KPMPC
print + 100% -

Lietuvos kvalifikacijų sandara

Lietuvos kvalifikacijų sandara (LTKS) – Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema. Lietuvos Respublikos Vyriausybė LTKS aprašą patvirtino 2010 m.

LTKS parengta siekiant:

LTKS visose švietimo grandyse Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos suskirstytos į 8 lygius, mokymosi rezultatus apibūdinant veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumu, savarankiškumu ir kintamumu.

Skiriamos dviejų tipų kvalifikacijos:

LTKS lygių aprašymai

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pagal LTKS lygius

LTKS lygis Kvalifikacijos darbui Kvalifikacijos mokymuisi LTKS lygis
8 Mokslo daktaro diplomas
Meno daktaro diplomas
8
7 Rezidentūros pažymėjimas
Magistro diplomas
7
6 Bakalauro diplomas
Profesinio bakalauro diplomas
Studijų pažymėjimas
6
5 Šiuo metu šio lygio kvalifikacijos neteikiamos 5
4 Kvalifikacijos pažymėjimas Brandos atestatas 4
3 Kvalifikacijos pažymėjimas 3
2  Kvalifikacijos pažymėjimas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas 2
1 Kvalifikacijos pažymėjimas 1

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)