Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimas | KPMPC
print + 100% -

Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimas

Rekomendacijoje dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros kūrimo ES valstybės narės įpareigotos iki 2010 m. susieti savo nacionalines kvalifikacijų sistemas su EKS ir patvirtinti reikiamas priemones, kad nuo 2012 m. visuose naujuose kompetentingų institucijų išduotuose kvalifikacijos suteikimo pažymėjimuose, diplomuose ir Europass dokumentuose, būtų pateikta aiški nuoroda į atitinkamą EKS lygį.

LTKS ir EKS susiejimas buvo pradėtas 2010 m. 2011 m. LTKS susiejimo su EKS ir Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara ataskaitos projektas pristatytas Lietuvos visuomenei ir EKS patarėjų grupei prie Europos Komisijos.

LTKS ir EKS susiejimu siekiama pademonstruoti Lietuvos ir kitų Europos valstybių žmonėms, kaip Lietuvos kvalifikacijų sandara (LTKS) sietina su Europos kvalifikacijų sandara ir padėti pasirengti Lietuvoje išduodamuose kvalifikacijos įgijimą paliudijančiuose dokumentuose aiškiai nurodyti atitinkamą Europos kvalifikacijų sandaros lygį. LTKS ir EKS susiejimo metodologija rėmėsi geriausios atitikties principu ir 10 EKS patarėjų grupės nustatytų susiejimo kriterijų.

LTKS ir EKS susiejimo svarba

Susiejus LTKS ir EKS, naudos turės skirtingos (mokiniai, studentai, darbdaviai, darbuotojai, švietimo paslaugų teikėjai ir pan.) interesų grupės. LTKS ir EKS susiejimas:

LTKS ir EKS susiejimo veiklos įgyvendintos pagal projektą „Nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų veikla įgyvendinant Europos kvalifikacijų sąrangos rekomendaciją nacionaliniu lygiu“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Lietuvos kvalifikacijų sandaros susiejimo su Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros ataskaita (2012 m.)

Lietuvos kvalifikacijų sandara. Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara. Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara (2012 m.)

EKS naujienlaiškis „Nacionalinės kvalifikacijų sandaros. Bendri bruožai ir iššūkiai Europoje“ (2015 m.)

EKS naujienlaiškis „Neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (NMSRP) pasiekimai Europoje“ (2014 m.)

EKS naujienlaiškis „Nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų (NCP) veikla“ (1/ 2013) (1/ 2014)

Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų sąsajos. Trumpas vadovas

Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sandarų susiejimo tyrimai

Europos šalių nacionalinių kvalifikacijų sandarų susiejimo su EKS ataskaitos Europos Komisijos Ploteus portale

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)