Profesijos mokytojų ir andragogų kvalifikacijos tobulinimas | KPMPC
print + 100% -

Profesijos mokytojų ir andragogų kvalifikacijos tobulinimas

 

2014 m. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) akredituotas vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Kviečiame susipažinti su Kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašu bei registruotis į šiuos mokymus

Kviečiame siūlyti savo kvalifikacijos tobulinimo programas. Užpildytą kvalifikacijos tobulinimo programos aprašą siųskite el. pašto adresu nijole.daujotiene@kpmpc.lt.

Susiję teisės aktai ir kiti dokumentai

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. V-945 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo bei vykdymo tvarkos aprašas (patvirtinta KPMPC direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V1-164)

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)