Profesinio mokymo kokybės vertinimas | KPMPC
print + 100% -

Profesinio mokymo kokybės vertinimas

Skyrius organizuoja dviejų tipų profesinio mokymo kokybės vertinimą:

Atlikus profesinio mokymo programos ir išteklių vertinimą išduodama licencija.
Licencijų išdavimą reglamentuoja Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklės.

Skyrius parengė vertinimo kriterijų, rekomenduojamų savianalizei atlikti pradedant kurti vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, rinkinys bei pateiktos praktinės rekomendacijos kaip juo naudotis.

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)