Apžvalgos | KPMPC
print + 100% -

Apžvalgos

Metiniai pranešimai apie profesinį rengimą

Pranešimuose aprašoma esama profesinio rengimo būklė Lietuvoje, nagrinėjami pokyčiai profesinio rengimo sistemoje, aprašomi profesinio rengimo pertvarkymo pasiekimai bei jų įtaka tolimesnei sistemos plėtrai, apibrėžiamos kliūtys, trukdančios profesinio rengimo reformai bei nagrinėjami galimi problemų sprendimai.

Metinius pranešimus ir kitas publikacijas rasite ReferNet Lietuva tinklo svetainėje: Profesinis mokymas Lietuvoje

Straipsniai apie profesinio mokymo iniciatyvas Lietuvoje
 
Profesinio mokymo geroji patirtis

Profesinio mokymo įvaizdžio ir patrauklumo gerinimas. Švietimo problemos analizė (2013 m. gruodis, Nr. 18 (108).

Apžvalgoje  pateikiami atsakymai į šiuos pagrindinius klausimus: Kaip profesinio mokymo patrauklumas yra suprantamas ir kas jį lemia?  Kodėl profesinio mokymo patrauklumas yra svarbus? Kaip profesinio mokymo patrauklumas yra didinamas? Koks yra profesinio mokymo įvaizdis? Kokios profesinio mokymo patrauklumo kaitos tendencijos?

Analizę parengė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Informacijos skyrius.

Kiti pranešimai:

Dėl visų su apžvalgomis susijusių klausimų prašome kreiptis el. paštu: lina.vaitkute@kpmpc.lt

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)