KPMPC | Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
print + 100% -


Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (toliau – Centras) – pagalbą švietimo teikėjui, mokytojui, mokiniui teikianti švietimo įstaiga, įgyvendinanti valstybinę Lietuvos profesinio mokymo sistemos plėtros politiką.

Centras įsteigtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1996 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl Profesinio mokymo metodikos centro steigimo“. Centro veiklos pradžia – 1996 m. balandžio 1 d. 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-2845 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. ISAK-1595 „Dėl Profesinio mokymo metodikos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Profesinio mokymo metodikos centro pavadinimas pakeistas į „Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras“. Centro adresas: Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius. Kodas Juridinių asmenų registre 193135687.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nuostatai >>>

Centro steigėja yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius.

Siekiame:

plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri atlieptų ūkio poreikius ir šalies bei tarptautines iniciatyvas.

Uždaviniai:

Pagrindinės Centro funkcijos:

Centro veiklą koordinuoja Koordinavimo taryba.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro logotipas

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)