Tyrimai | KPMPC
print + 100% -

Tyrimai

Trečiojo amžiaus universitetai Lietuvoje situacijos analizė ir plėtros gairės

Trečiojo amžiaus universitetų sistemos veiklos analizė

Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi sampratų analizė mokymosi visą gyvenimą kontekste

Taikomasis suaugusiųjų švietimo tyrimas

Kokybinis tyrimas apie mokymąsi visą gyvenimą ir jo rezultatyvumą

Kaimuose ir miesteliuose gyvenančių suaugusiųjų mokymosi poreikiai

Suaugusiųjų tęstinio mokymo galimybių plėtra Mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo kontekste

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklė ir gyventojų bei darbdavių požiūris į neformalųjį suaugusiųjų švietimą

Suaugusiųjų švietimo organizavimo būklė savivaldybėse

Suaugusiųjų_mokymasis Lietuvoje aprėptis, poreikiai, pasiūla

Suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir poreikiai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje

Visuotinio kompiuterinio raštingumo tyrimas, 2008

Visuotinio kompiuterinio raštingumo tyrimas, 2009

Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimas, ESPAD-2007

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)