Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą | KPMPC
print + 100% -

Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą

2013 m. rugpjūčio 1 d. – 2014 m. lapkričio 30 d.

Projekto tikslas – įrodymais grįstais duomenimis plėtoti kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(si) programų planavimą ir įgyvendinimą.

OECD PIAAC (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies) – tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas, organizuojamas Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos (OECD, Organisation for Economic and Social Cooperation and Development), yra laikomas išsamiausiu kada nors vykdytu suaugusiųjų gebėjimų tyrimu. Atliekant tyrimą matuojamos kompetencijos, reikalingos suaugusiam žmogui, siekiančiam sėkmingai dalyvauti visuomenėje: raštingumas, mokėjimas skaičiuoti, skaitymo gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas naudojantis technologijomis. Taip pat atliekant tyrimą renkama įvairi informacija apie suaugusiųjų išsimokslinimą, darbo pobūdį ir įgūdžius, naudojamus darbe, namuose, bendruomenėse.

PIAAC tyrimo rezultatai reikšmingi ir nustatant darbo rinkos poreikius.

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)