Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas) | KPMPC
print + 100% -

Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)

2012 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“ skirtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrai. Projekto tikslais siekiama suteikti bendrųjų kompetencijų suaugusiesiems organizuojant neformaliojo švietimo kursus didelėje dalyje šalies savivaldybių, skatinti Trečiojo amžiaus universitetų plėtrą, ugdyti suaugusiųjų švietimo institucijų vadovų, administracijos darbuotojų, suaugusiųjų mokytojų andragogines bei vadybines kompetencijas, atnaujinti suaugusiųjų švietimo turinį, vykdyti informavimo bei stebėsenos sistemos diegimą ir kt. Šis ESF lėšomis finansuojamas projektas, atitinka pagrindinius suaugusiųjų švietimo politikos prioritetus, įvardintus Mokymosi visą gyvenimą strategijoje (2008).

Projekto laukiamas rezultatas:

Įgyvendinant projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ II-ąjį etapą planuojamos trys pagrindinės veiklų grupės. Pirmoji veiklų grupė – tai naujų mokymosi galimybių trečiojo amžiaus asmenims sudarymas bei trečiojo amžiaus universitetų (TAU) stiprinimas, naujos metodinės medžiagos parengimas, taip pat suaugusiųjų ir andragogų mokymai. Antrosios veiklų grupės metu planuojama sukurti 6 naujus mokymosi modulius, išversti bei parengti teorinės ir metodinės literatūros bei ją išplatinti tikslinei auditorijai bei švietimo institucijoms ir bibliotekoms. Įgyvendinant trečiąją veiklų grupę, numatoma surengti suaugusiųjų mokymus pagal 19 modulių 25 savivaldybėse bei andragogų kvalifikacijos tobulinimo kursus, o taip pat organizuoti stažuotes užsienio šalių suaugusiųjų švietimo institucijose.

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)