Besimokančių suaugusiųjų konsultavimas ir orientavimas (GOAL) | KPMPC
print + 100% -

Besimokančių suaugusiųjų konsultavimas ir orientavimas (GOAL)

Projektas „Besimokančių suaugusiųjų konsultavimas ir orientavimas (GOAL)“, projekto numeris Nr. 388452-EPP-1-2014-2BE-EPPKA3-PI-POLICY, (toliau vadinama – projektas) yra įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos 3 pagrindinį veiksmą (KA3) „Politikos reformų rėmimas“.

Projekte dalyvauja 15 švietimo institucijų iš 8 šalių: Belgijos, Čekijos Respublikos, Didžiosios Britanijos, Islandijos, Lietuvos, Nyderlandų Karalystės, Slovėnijos, ir Turkijos.

Projekto bendras tikslas – skatinti žemos kvalifikacijos suaugusiųjų mokymąsi ir dalyvavimą įvairiose mokymosi programose, siekiant jų didesnio įsitraukimo į darbo rinką ir visuomenę. Projekto metu žemos kvalifikacijos besimokantiems suaugusiesiems bus teikiamos konsultavimo / orientavimo karjerai paslaugos vienoje profesinio mokymo įstaigoje ir viename suaugusiųjų švietimo centre. Įgyvendinant projektą Lietuvoje: bus stiprinami bendradarbiavimo tinklai tarp profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų švietimo centrų, siekiant harmonizuoti informavimo / konsultavimo karjerai ir kompetencijų pripažinimo paslaugas; remiantis Lietuvos ir kitų šalių turima patirtimi, bus sukurti ir išbandyti suaugusiųjų konsultavimo ir orientavimo karjerai modelis bei metodikos, taip pat įvertintas jų efektyvumas.
Projekto tikslinė grupė Lietuvoje: 100 žemos kvalifikacijos ir / ar išsilavinimo suaugusiųjų.
Projektas įgyvendinamas 2015 m. vasario 1 d. – 2018 m. sausio 31 d.

s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="lt-LT"> Temų redagavimo įrankis ‹ KPMPC — WordPress

Temų redagavimo įrankis

KPMPC: Poraštė (footer.php)